Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

                                         VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  OBCÍ

 

                                          konané ve dnech  5. a 6. října 2018

 

                      Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

 

 

Obecní úřad Biřkov stanovil podle ustanovení § 15  písm d) zákona č. 491/2001 Sb. pro volby do Zastupitelstev obcí , minimální počet členů okrskové volební komise takto :

 

čtyřčlennou Okrskovou volební komisi včetně zapisovatele pro volební okrsek č. 1 Biřkov

 

 

 

 

 

                                                                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                                             starostka obce

 

V Biřkově dne  2.8.2018