Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8 - úprava rozpočtu k 31.8.2012
Obec Biřkov
Příjmy v 
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1112 daň z příjmů FO OSVČ 41 000,00   61 000,00   20 000,00  
       
celkem 20 000,00  
Výdaje v Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 ochrana lesních kultur 6 000,00   10 000,00   4 000,00  
2321 kanalizační řády 20 000,00   32 000,00   12 000,00  
3744 DPP poldr 0,00   1 000,00   1 000,00  
celkem 17 000,00  
Příjmy v Kč rozpočet před úpravou 1 637 510,00  
úprava rozpočtu 20 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 657 510,00  
Výdaje v Kč rozpočet před úpravou 1 538 960,00  
úprava rozpočtu 17 000,00  
__________________________________________________________
rozpočet po úpravě 1 555 960,00  
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne: 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: