Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č. 4 - úprava rozpočtu k 30.4.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
_________________________________________________________
celkem 0,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 Zalesňování 19,70   25,50   5,80  
_________________________________________________________
celkem 5,80  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1405,83
úprava rozpočtu 0
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1405,83
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 903,52
úprava rozpočtu 5,8
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 909,32
Schváleno starostou obce dne:   30.4.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 2.6.2011