Veřejné zasedání dne 17.6.2011


 Dne 17.6. 2011 od 19:00 hodin se bude konat v sociálním zařízení veřejné zasedání obce Biřkov.

Program zasedání:


1) Závěrečný účet obce za rok 2010
2) Opatření k nápravě zjištěných chyb
3) Hospodaření obce za rok 2010
4) Žádost o přezkoumání hospodaření
5) Schválený rozpočet na rok 2011
6) Pověření starosty činnit v průběhu roku rozpočtové opatření
7) Rozpočtové opatření č. 3 a 4 2011
8) Oprava poldru
9) Oprava kapličky, hasičské zbrojnice a dětského hřiště
10) Zpráva kontrolního a finančního výboru.