Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu k 31.5.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3613 Nájem prodejna 0,10   1,10   1,00  
_________________________________________________________
celkem 1,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3744 Příkop Poldr 0,00   38,00   38,00  
_________________________________________________________
celkem 38,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1405,83
úprava rozpočtu 1
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1406,83
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 909,32
úprava rozpočtu 38
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 947,32
Schváleno starostou obce dne:   31.5.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.9.2011