Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 6 - úprava rozpočtu k  30.6.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3419 Neinvestiční dar od fi ASAVET 0,00   100,00   100,00  
       
celkem 100,00  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
1031 Lesní sazenice 0,00   8,50   8,50  
3745 Údržba veřejné zeleně 25,00   76,00   51,00  
6171 Příspěvek místním samosprávám 0,27   1,47   1,20  
celkem 60,70  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1406,83
úprava rozpočtu 100
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1506,83
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 947,32
úprava rozpočtu 60,7
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1008,02
Schváleno starostou obce dne:   30.6.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: