Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7 - úprava rozpočtu k  31.7.2011
Obec Biřkov
Příjmy v tis. Kč
odd § položka UZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
4122 Dotace od KÚ PK na obnovu porostů 0 9,4 9,4
3419 Startovné Turnaj v malé kopané 0,00   2,00   2,00  
3639 Pronájem rybník 0,00   1,00   1,00  
celkem 12,40  
Výdaje v tis. Kč
odd § obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr. rozdíl
3111 ZJ 026 Neinv.přísp. MŠ Borovy 2010 2,20   16,20   14,00  
3639 Věcné dary rybářské závody 0,00   2,00   2,00  
       
celkem 16,00  
Příjmy v tis. Kč rozpočet před úpravou 1506,83
úprava rozpočtu 12,4
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1519,23
Výdaje v tis. Kč rozpočet před úpravou 1008,02
úprava rozpočtu 16
_______________________________________________________
rozpočet po úpravě 1024,02
Schváleno starostou obce dne:   31.7.2011
                                                 podpis:
……………………………
Schváleno OZ dne:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce: 10.9.2011