Veřejné zasedání zastupitelstva obce Biřkov


Veřejné zasedání OZ Biřkov dne 25.11.2010 od 19:00 hodin ve společenské místnosti.

Program zasední:
                         1) Rozpočtové opatření č. 6., úprava rozpočtu k 31.10.2010
                         2) Schválení jednacího řádu
                         3) Určení inventarizační komise.


Vyvyšeno: 17.11.2010                                                                     Starosta obce