O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

 

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a na základě usnesení zastupitelstva Obce Biřkov ze dne 7. 8. 2009, Obec Biřkov  dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedeným majetkem:

 

 

Prodej obecního pozemku č.p. 48/4 ostatní plocha o  rozloze 34m2 .