Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.4 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.4 / 2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu.

 

 

 

 

 

Změna výše poplatku za komunální odpad čl. 8a

 

  1. trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci v počtu dvou a více osob, uhradí poplatek ve výši 1 000 kč na rok
  2. trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci – osaměle žijící –požadující pravidelný odvoz 1 x za 14 dní, uhradí poplatek ve výši 550 kč
  3. osaměle žijící vlastníci  nemovitostí - jednorázové známky – uhradí  poplatek ve výši 340 kč na rok
  4. vlastníci nemovitost, které využívají k rekreaci, uhradí poplatek ve výši 340 kč na rok popř. sezónní známku ceně 550 kč.