ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE BIŘKOV K 30.9.2009

ÚPRAVA  ROZPOČTU  OBCE  BIŘKOV  K  30.9.2009

 

 

PŘÍJMY  V TIS. Kč

 

        položka                            obsah                                           rozpočet      rozpočet     rozdíl

                                                                                                     před úpr.      Po úpr.

 

 

            1337         likvidace komunálního odpadu                       43               43,59           0,59

3769    2210         přijaté sankční platby – ASAVET                    -                 50              50

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             celkem                                                                                                     50,59

                                                                                                                                           ======

 

 

 

 

Příjmy v tis. Kč – rozpočet před úpravou     -     1 617,15

                              úprava rozpočtu                            50,59

                             ----------------------------------------------------

                              rozpočet po úpravě                  1 667,74

                                                                               =======

 

======================================================================

 

 

VÝDAJE  V TIS 

 

          položka                      obsah                                                rozpočet         rozpočet     rozdíl

                                                                                                      před úpr.          Po úpr.

 

2141   5154          prodejna – el.energie                                         4                  29,56          25,56

2310   5169          pitná voda – rozbor                                            -                    0,93           0,93

2321   5171          kanalizace – oprava                                            -                    2,68           2,68

3113   5321          ZŠ – neinv.dotace na žáky                                 40                49,59           9,59

3119   5321          MŠ – neinv.dotace na žáky                                 8                 13,49           5,49

3419   5169          víceúčel.hřiště – ost.služby                                 -                  29,75         29,75

3419   5175          víceúčel.hřiště – pohoštění                                 -                    0,42           0,42

3639   5169          ost.služby – místní hospodářství                       -                    7,58            7,58

3722   5169           svoz komunálního odpadu                               75                 100             25

3745   5156           veřejná zeleň – pohonné hmoty                        1                    5                 4

5512   5137           hasiči – ochranné pomůcky                               -                   20,05          20,05

5512   5169           hasiči – startovné                                                -                     0,15            0,15

6117   5021(98348)volby do EP – odměny                                      -                     9,01            9,01

6117   5032(98348)volby do EP – ZP                                               -                    0,77            0,77

6117   5139(98348)volby do EP – materiál                                      -                    4,71            4,71

6117   5171(98348)volby do EP – oprava tiskárny                         -                    2,56            2,56

6117   5173(98348)volby do EP – cestovné                                      -                    0,78            0,78

6117   5175(98348)volby do EP – pohoštění                                    -                    0,46            0,46

6171   5021            MS – odměny                                                     45                 55               10

6171   5172            MS – programové vybavení                              -                     8,04            8,04

6171   5175            MS – pohoštění                                                   1                    3                 2

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               celkem                                                                                                      169,53

                                                                                                                                               =======

 

 

 

 

 

Výdaje v tis. Kč  -  rozpočet před úpravou   -      1 585,64

                                úprava rozpočtu                        169,53

                               ---------------------------------------------------

                                rozpočet po úpravě                 1 755,17

                                                                                =======