ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 30.9.2009

ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  30.9.2009  od  19,30  hod.
ve společenské místnosti OÚ Biřkov

 

Přítomni  :     Petra Zechová, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová, Václav Frous,

                      Radek Císař, Jiří Ježek

 

Zapisovatel :  Jana Vlčková

Ověřovatelé : Václava Tyrpeklová, Radek Kramer

 

Program :          1.  Zahájení

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání

3.      Zpráva o činnosti

4.      Úprava rozpočtu obce k  30.9.2009

5.      Směna pozemku

6.      Diskuze

7.      Usnesení, závěr

 

1.      Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila starostka obce p. Zechová v  19,40  hod., přivítala

všechny přítomné a přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen

všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková. Ostatní přítomní občané po vyzvání starostky

k psaní zápisu neměli zájem.

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Kramer a p. Tyrpeklová.

 

2.      Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení ze zasedání konaného dne  7.8.2009 přečetla p. Vlčková.

 

3.      Zpráva o činnosti

p. Zechová – bagruje se potok od mostu p. Svobodové až k mostu u p. Císaře,

                      ostatní máme přislíbené, že se bude bagrovat příští rok, pokud

                      do toho nevstoupí nějaké finanční problémy od státu

 

4.      Úprava rozpočtu obce k 30.9.2009

Úpravu rozpočtu obce Biřkov k 30.9.2009 přečetla p. Vlčková.

Hlasování :  6   pro

 

5.      Směna pozemku

Jedná se o směnu obecního pozemku p.č. 1897  o výměře  10 720  m2 za 

pozemky p. Baxy, Chlumčany p.č. 1924, 1923, 1061/4 o stejné výměře.

p. Baxa má povolenou fotovoltaickou elektrárnu na pozemku p.č. 1898 ( jeho

pozemek ) a chtěl by směnit náš pozemek p.č. 1897 za jeho pozemky p.č. 1924

1923, 1061/4 na druhé straně obce, které jsou pro něj na stavbu elektrárny méně výhodné.

Taktéž nabídl sponzorský dar ve výši  70 000,- Kč, aby se mohl

do Zderazu zavést rozhlas.

p. Císař – pořád se něco slibuje, ale já nevím, jestli je p. Baxa pořád majitelem,

                 v katastru je pořád zapsaný, ale už možná půl roku vychází inzeráty,

                 že to prodá

p. Zechová – ano p. Baxa to prodává ( celý záměr ), nic neslibuje, ale vše je

                 v jednání. Sponzorská smlouva bude sepsána před sepsáním smlou-

                 vy o směně pozemku.

p.Císař st. - já bych se chtěl zeptat, proč tato obec podporuje takovéto lidi, až

                  bude kWh za 2,-Kč pro lidi, ale to by museli platit 15,-Kč, takového

                  svinstva, ČEZ jsou největší podvodníci

p. Zechová – to je politika státu, do toho obec nemůže zasahovat

p.Císař st. - kdo mu bude pomáhat, ať si to p.Baxa všechno udělá sám, na bará-

                   ku ať si to udělá, prosím, to je v pořádku, ale tady se zabírají,

                   vyměňují pozemky, obec už nebude mít žádné. Až budou prodávat

                   energii za 2,-Kč/kWh, tak jsem pro, ale ne za 15,-Kč

p. Zechová – p.Baxa už to má odsouhlasený. Tohle budete muset ale směřovat

                   na stát a ČEZ, to je politika státu, není to politika obce, stát a ČEZ

                   určuje ceny energie

p.Císař st. - tak nás vezme u huby všechny, tady se všechno rozdá, rozprodá

                   a tím to zvadlo, takové lidi, jako je p. Baloun, který zavedl pohod-

                   nici do Biřkova, takhle to potom vypadá všechno

p.Frous ml. - p.Baloun ji tady nepostavil, postavila ji tady Praha

p. Zechová – samozřejmě sponzorská smlouva bude v závislosti s tímhle povo-

                    lením, pokud dostaneme smlouvu o sponzorském daru, bude pak

                    následovat smlouva o směně pozemku, ne obráceně a ne jedno

                    bez druhého

p. Baumruková J. - chci, aby to viselo, o člověku, který vlastní pozemky, jestli

                    je skutečný majitel, nevíme o koho se jedná

p. Zechová – pro nás bude lepší, když to bude na jedné straně, než na dvou

                    stranách vesnice, není problém nejdříve udělat sponzorskou

                    smlouvu, převést peníze, uložit směnnou smlouvu u notáře a notář

                    mu ji předá až přijdou peníze na účet

 

Hlasování  :   6   pro

 

6.      Diskuze

a) p.Císař st. - já bych se chtěl zeptat, kolik platila kafilerka pokuty obci za ty

                        dva roky a kolik to stálo obec

    p. Zechová – kafilerka se zatím vždy odvolala

    p.Císař st. - ale ne, ne

    p. Zechová – dobře, je možné, že nám tedy kraj lže, ale z kraje přišly vždy

                        papíry o odvolání

    p.Císař ml. - najdi papíry ( na p. Zechovou ), co dostal ASAVET pokuty

                        a co přišlo na obec

    p. Zechová – já vám teď můžu říct pouze to, že z kraje přišel dopis vždy

                           o tom, že se odvolali

     p. Vlčková – v letošním roce přišla přeposlaná pokuta od ASAVETU v část-

                           ce  50 000,-Kč, což je ½, takže celková pokuta činila

                           100 000,-Kč

     p. Zechová – před tím přišly dva papíry o zastavení a uznání odvolání

     p.Císař st. - tam zametal právník, o tom se ví, ten zametá co se dá, taky

                           na něj dojde, ale mi chceme vědět od vás ( p.Císařová – tak si

                           to dal někdo do kapsy ), kolik se zaplatilo na pokutách

     p.Císař ml. - peníze jdou z Celního  úřadu, to si těžko někdo dá do kapsy,

                            a loni přišli jediný

     p. Zechová – kdybychom si někdo vzali z účtu peníze, tak by muselo být

                             z odvodu peněz zřejmé, kam peníze šly a kraj by to zjistil

     p.Císař st. - no tak já nevím, právníka mají zaplaceného

     p.Císař ml. - tak podej trestní oznámení, ať to řeší, peníze na účet přišly

                             a audit tady nic nezjistil

     p. Zechová – naopak v říjnu 2006 přišlo 125 000,-Kč z pokuty, které nyní

                             musíme vrátit, protože se ASAVET odvolal a odvolání bylo

                             uznané, takže stát požaduje, abychom peníze vrátily

 

         b)    p.Císař st. -    a teď tady ta cesta, je proplacená ?  ( pozn.zapisovatelky :

                                       jedná se o cestu mezi poli od Ježov k panelce  u Biřkova )

                p. Zechová – tu jsme neplatili my

                p.Císař st. -     ale proplatili jí a není hotová, jak je to možné

                p. Zechová -  ale ta cesta je hotová, obec ji neplatila, to se musíte ptát někde

                                      jinde

                p.Císař st. -      cesta hotová není, neústí na silnici

                p.Baumruková J. - to musíte zařídit, aby byla dodělaná

                p.Císař st. -       a to musí také někdo zaplatit

                p. Zechová -  a kdo tu cestu dodělá ? Tohle dělal Pozemkový úřad a platil ji

                                       také, obec ji neplatila. Pozemkový úřad si udělal projektovou

                                       dokumentaci a zadal si, kdo to postaví a zaplatil si to. Dodě-

                                       lali to tam, kam to dovolil projekt. p.Hodan nedovolil, aby se

                                       to doprojektovalo až k silnici.

                 p.Císař st. -       museli mít povolení než to zkolaudovali

                 p. Zechová -  došlo ke změnám povolení, policie povolila šikmý nájezd,

                                        mezi tím se změnil zákon a policie šikmý nájezd nepovolila,

                                        povolili pouze kolmý a to už p. Hodan nepovolil změnu

                                        projektu

                 p.Císař ml. -      vznést dotaz, jestli by bylo možné cestu dodělat

                 p. Zechová -  ještě není vyřešeno dědictví po p. Hodanovi, takže s novým

                                       majitelem ještě nemůžeme jednat

                 p. Císař ml. -      až bude ukončené dědické řízení, tak vznést dotaz na

                                            Pozemkový úřad, jestli je možné to dodělat, že je šance

                                            tenhle pozemek vykoupit.

 

           c) p. Zechová  -   kominík bude chodit příští pátek po 14,00  hod.

 

           d) p. Zechová  -  koncem října – na víkend – objednáme kontejner na velkoob-

                                      jemový odpad ( skříně, koberce, sedačky …), v pátek přistaví

                                      kontejner a v pondělí ho odvezou. Přesný datum bude na

                                      vývěsní tabuli.

                p.Baumruková – je plný kontejner na sklo a papír

                p.Zechová  -  sklo odvezli dnes večer a papír odvezou 5.10.

 

            e) p.Císař st. -    já bych se teď chtěl zeptat na poldr. Kdo mu dal název

                                      „ Zahrádka „, nemělo to být takhle náhodou „Gabčíkovo „?

                                       Kolik byl plán peněz, že to stojí.                                           

                p. Zechová  -  4 800 000,-Kč.                                                                           

                p.Císař st.   -   kolik se zaplatilo a kolik to bude stát celkově.

                p.Zechová  -   zaplaceno je zatím 1 200 000,-Kč, celkově  3 400 000,-Kč

                                       bez DPH s DPH  cca  4 000 000,-Kč.

                p.Císař st. -     a ještě co tam je práce a kolik bude doplňků, kdo to bude

                                        platit? Ten projektant ? A to se do toho vejdem ?

                 p.Císař ml. -   vejdem. A ještě naopak to vyjde levněji i s těmi doplňky, než

                                        co měl původně projektant naceněné před  3 roky.

                 p.Císař st. -     jak to nyní mohla získat Praha

                 p. Zechová -   nemůžete se mě ptát na to co bylo před 10 lety

                 p.Císař st. -     jaké bylo výběrové řízení na poldr

                 p.Císař ml. -   výběrové řízení proběhlo, schvalovalo se to na veřejné

                                         schůzi

                 p. Císař st. -    na veřejné schůzi ? Jo? Tady je prd.

                 p. Zechová -   jestli se ptáte na výběrové řízení na firmu, co to bude stavět,

                                        tak výběrové řízení je dozorované SFŽP, který to platí, takže

                                        veškeré zápisy, veškeré nabídky firem, které přišli zapeče-

                                         těné v obálkách, všechny tyhle nabídky má SFŽP. Já vám

                                         nemůžu říct, jak před 7 lety dělali výběrové řízení na pro-

                                         jektanta, to se musíte zeptat jiného zastupitelstva.

                 p. Baumruková J. - kdy se to bude předávat

                 p. Zechová -    máme dodatek o měsíc déle prodloužit stavbu, protože se

                                         řeší průleh, změna stavby, ke které je třeba různá povolení,

                                         které trvají určitou dobu ( vyjádření vodohospodářů, ŽP,

                                         stavebního odboru, převod nemovitostí na katastru..)

                 p. Chatt -         já ti říkám ( p. Císařovi ), že ty jsi v baráku vodu neměl, tak

                                         co budeš povídat, ty to stejně sekat nebudeš

                 p.Císař st. -      no dobře, a ty si myslíš, že když je takhle velký, že to

                                          zachrání ?

                 p.Chatt  -          zachrání

                 p. Zechová -     já si myslím, že ačkoliv poldr nebyl dostavěný, tak při té

                                          poslední vodě co byla, svoji funkci splnil, i když částečně,

                                          protože nebyl dodělaný, a kdyby nepřišla voda, která šla

                                           před něj, tak by bývala tahle situace vůbec nenastala. Ten

                                           poldr už zafungoval poměrně dost a zachránil poměrně

                                           dost také. Protože nebýt toho poldru, tak by Chattovi

                                           neměli vodu ve sklepě, ale měli ji v baráku.

                   p. Baumruková J. - ale já si myslím, kdyby bývali udělali cestu jak byla,

                                           tak by to tolik nestálo, co ta hráz

                   p. Zechová  -   jenomže ta cesta dřív vedla souvozem nahoru

                   p. Císař st. -     zlikvidují se tady cesty, kafilerka si tady taky na černo

                                            zahradila cestu do lesa, mají tam akorát vjezd, do lesa se

                                            nemůže, jak je to možné

                   p.Císař ml. -     ale ta cesta tam je, ta cesta je oficiálně zaměřená nad tím,

                                            co je vyšlapáno ( kolem kravína ). Ta cesta je oficiálně

                                            vedená v lese, je zarostlá stromy. V 90-tých letech se

                                            dělaly nové katastrální mapy, dělala se nová zaměření, na

                                            obci byli občané několikrát, nikdo neměl připomínky, tak

                                            dnes těžko někdo vrátí to, co již bylo uděláno před 20-ti

                                            lety. 

                   p. Zechová  -    cesta okolo p. Frauze byla obecní i v roce 2002, kdy se

                                             dělal katastr, za minulého zastupitelstva se cesta převedla

                                             takže teď je cesta p. Frauze.

 

              f)  p. Schejbal  -     vy nebydlíte u silnice, přejede tu spousta Tater s kamením

                                             Kdo dal povolení tudy jezdit. Dělá se silnice z Roupova

                                             na Horušany, auta vozí více jak 25 t, jezdí přes Zderaz,

                                             kde je nová silnice

                   p. Vlčková   -    v Křenicích s tím máme také problém, po urgencích na

                                             Policii nám bylo sděleno, že oni nemají dostatek váh, aby

                                             mohli nákladní auta vážit, a když chytí jednoho, tak

                                             ostatní si to dají okamžitě vědět mezi s sebou. Značky

                                             obec osadila, zaplatila a druhý den byla značka pryč.

                                             Pro obec to je celkem dosti finanční zátěž. A Policie od

                                             toho tzv.dává ruce pryč. Je možné napsat stížnost na

                                             Policii, aby se zde prováděly častější kontroly.

 

               g)  p. Císařová -    kdy bude vyvezená hlína u nás, točna u starostky je vyse-

                                             čená, ale u nás není vysečeno, vemte si kosu a vysečte to

                     p.Císař st. -     je to na obecním pozemku a starostka řekla, že to uklidí

 

               h)  p. Jehlíková -   starostka mi na minulé schůzi napadla, chci veřejnou

                                             omluvu, starostka se má chovat a reprezentovat obec,

                                             starostka řekla, že jsem štěkna

                    p. Zechová -     řekla jsem, že bys každého uštěkala a neřekla jsem, že jsi

                                             štěkna a jestli budeme mezi s sebou něco řešit, tak mimo

                                             schůzi

                    p.Císař ml.  -    já chci řešit nějaké konstruktivní věci ohledně obce a ne

                                              spory osobní

                     p. Jehlíková -   mě se vůbec nelíbí, že mého přítele napadáš

                     p.Baumruková – a neomluvíš se ?

                     p. Zechová -     ne neomluvím

 

               ch) p.Císař st.  -     jak je možné, že když se napíše dopis, tak se neodpovídá

                     p. Zechová -     a vy jste se v dopise na něco ptal ? Na co jste se ptal, tak

                                              jsem Vám odpověděla

                                              

                 i) p. Baumruková J. -  sekáme pod zahradou, a co mi za to dostaneme

                    p. Císař ml. -      obec nemá na to sekat všechny pozemky, já seču ještě

                                               víc a také mi za to nikdo nic nedá

 

 

7.      Usnesení, závěr

Usnesení ze zasedání zastupitelstva přečetla p. Vlčková, bylo jednomyslně

schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka obce v  21,45  hod.