ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE BIŘKOV K 31.12.2009

ÚPRAVA  ROZPOČTU  OBCE  BIŘKOV  K  31.12.2009

 

 

PŘÍJMY  V  TIS. Kč

                                                                                  rozpočet        rozpočet

          položka                                obsah                           před úpravou    po úpravě      rozdíl

 

                 1111     daň z příjmu fyz.os.ze závislé čin.                270               245              -25

                 1112     daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.čin.                 70                 15              - 55

                 1121     daň z příjmu právnických osob                     330              250               -80

                 1211     DPH                                                               550             525               -25

                 1341     poplatek-psi                                                      2                 1,92           - 0,08

                 1361     správní poplatky                                               1                 0,12            -0,88

ÚZ 90877 4213    dotace od SFŽP na poldr                                  -               131              131

ÚZ 158274216     dotace od SFŽP-ERDF na poldr                      -            2 227,02      2 227,02

1031         2111     lesy – za dřevo                                                  0,6              1,1               0,5

3319         2112     sraz rodáků-propag.předměty                           1                 0,72            -0,28

3419         2132     víceúčel.hř.-pronájem hřiště                             5                  -                 -5

6171         2141     příjmy z úroků na BÚ                                      10                 8                -2

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               celkem                                                                                                 2 165,28

                                                                                                                                           =======

 

 

VÝDAJE  V  TIS. 

                                                                                 rozpočet           rozpočet

          položka                               obsah                            před úpravou      po úpravě       rozdíl

 

1031        5169      lesy – služby                                               10                       -                 -10

2221        5193      výdaj na úz.dopravní obslužnost                  5,16                 5,32               0,16

2321        5169      kanalizace – ost.služby                               10,11                 7,41              -2,7

3314        5021      knihovna – odměna                                      2,4                   4,26                1,86

3314        5137      knihovna – DHM                                          -                       1                     1

3319        5021      odměna za kroniku                                        -                      2                     2

3319        5139      ost.kultura – materiál                                   1,25                  1,5                 0,25

3319        5175      ost.kultura -občerstvení                                2                      2,01                0,01

3341        5171      rozhlas – oprava                                          20                       -                  -20

3341        5192      rozhlas – poplatky OSA                                1,48                 0,91               -0,57

3419        5021      víceúčel.hř. - odměny                                 15                     23,25                8,25

3419        5137      víceúčel.hř. - výčepní zařízení                     -                      28,47               28,47

3419        5139      víceúčel.hř. - materiál                                  10                     7,18                -2,82

3419        5141      úroky z úvěru                                              20                    17,5                  -2,5             

3419        5171      víceúčel.hřiště-opravy                                 10                      -                    -10

3419        5194      víceúčel.hřiště-věcné dary                             4                      -                     -4

3421        5021      dětské hřiště- odměny                                   2                       -                    -2

3421        5139      dětské hřiště – materiál                                 5                      0,21               -4,79

3421        5171      dětské hřiště-opravy                                     15                    2,5                 -12,5

3631        5154      VO – el.energie                                            50                   41                    -9

3631        5171      VO- opravy                                                  10                     2,35               -7,65

3639        5169       MH – ost.služby                                           7,58               14,23                6,65

3639        5362       daň z převodu nemovitostí                           -                      1,65                1,65

3721        5169      nebezpečný odpad- odvozy                           6                     4,71               -1,29

3744        6121      poldr – stavby – ÚZ 15827                           -                    131                131

3744        6121      poldr – stavby – ÚZ 90877                        460               3 220,11        2 760,11

3744        6130      poldr – pozemky -výkup                             207,89                -                -207,89

3745        5021      veř.zeleň – odměny                                       20                    19,13             -0,87

3745        5139      veř.zeleň – materiál                                        5                      1,9                -3,1

3745        5156      veř.zeleň – pohonné hmoty                            5                      5,1                 0,1

3745        5169      veř.zeleň – ost.služby                                   56,85                68,9               12,5

3745        5171      veř.zeleň – udržování                                   35                       -                  -35

3769        5902      vratka pokuty ASAVET z r. 2006                  -                     125                125

5512        5137      hasiči – DHM                                                 -                        2                    2

5512        5175      hasiči – pohoštění                                           1                        0,45            -0,55

6112        5136      OZ – tiskoviny                                                -                        3                   3

6112        5173      OZ – cestovné                                                10                       8                 -2

6171        5136      MS – tiskoviny,knihy                                      1,5                    0,36            -1,14

6171        5139      MS – materiál                                                  7                       2                 -5

6171        5154      MS – el.energie                                              50                     16                -34

6171        5161      MS – poštovné                                                 3                       2                 -1

6171        5162      MS – tel.poplatky                                           15                    12,5              -2,5

6171        5163      MS – poplatky z účtu                                     10                      5                 -5

6171        5169      MS – ost.služby                                              10                     23,87          13,87

6171        5171      MS – opravy                                                   10                       6,86           -3,14

6171        5229      příspěvek do sdružení Běleč                            0,25                  0,27            0,02

6171        6111      MS – programové vybavení                           25                        -               -25

6320        5163      pojištění majetku                                             15,87                12,67           -3,25

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                2 682,93

                                                                                                                                                ======

 

 

Příjmy v tis. Kč -    rozpočet před úpravou           -       1 667,74

                             - úprava rozpočtu                      -      2 165,28     

                          ----------------------------------------------------------

                                po úpravě rozpočtu                        3 833,02

                                                                                    ========

 

 

Výdaje v tis. Kč  -  rozpočet před úpravou           -      1 755,17

                            -  úprava rozpočtu                     -      2 682,93 

                           -----------------------------------------------------------

                               po úpravě rozpočtu                        4 438,10

                                                                                  =========