Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.5 / 2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, vyu

Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č.5 / 2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu.

 

 

 

 

 

Změna výše poplatku za komunální odpad čl. 8a

 

  1. trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci v počtu dvou a více osob, uhradí poplatek ve výši 1 000 kč na rok
  2. trvale bydlící vlastníci nemovitostí nebo nájemníci – osaměle žijící –požadující pravidelný odvoz 1 x za 14 dní, uhradí poplatek ve výši 550 kč
  3. osaměle žijící vlastníci  nemovitostí - jednorázové známky – uhradí  poplatek ve výši 360 kč na rok
  4. vlastníci nemovitost, které využívají k rekreaci, uhradí poplatek ve výši 360 kč na rok popř. sezónní známku ceně 550 kč.
  5. obyvatelé požadující vývoz 1x týdně zaplatí 1500 kč ročně
  6. obyvatelé požadující odvoz 1x měsíčně zaplatí 550 kč ročně
  7. obyvatelé požadující odvoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě zaplatí 1250 kč na rok