Rozpočtové opatření č. 1 k 31.3.2010 obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 1  k  31.3.2010

obec Biřkov

 

Příjmy v tis. Kč

       položka                                      obsah                                         rozp.           rozp.     rozdíl

                                                                                                          před úpr.      po úpr.

                  1337          poplatek – likvidace komun.odpadu                  43,5            48,5          5

ÚZ 90877 4213           dotace od SFŽP na poldr                                      -                72           72

ÚZ 15827 4216           dotace od SFŽP – ERDF na poldr                        -            1 209      1 209

6171         2321           neinv.dar – ASAVET Biřkov                                 -              100         100

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    celkem                                                                                               1 386

                                                                                                                                             ======

 

Výdaje v tis. Kč

        položka                                    obsah                                           rozp.             rozp.      rozdíl

                                                                                                           před úpr.       po úprv.

2212         5171           silnice – zimní údržba                                          -                  9,13          9,13

2321         5169           kanalizace – služby                                              -                  7,41          7,41

3314         5137           knihovna – smaltovaný ovál                                -                  3,35          3,35

3419         5137           víceúčel.hř. - čerpadlo,šipky                                -                  8,17          8,17

3419         5154           víceúčel.hř.- el.energie                                        32               60             28

3419         5164           víceúčel.hř.- nájem výčep.zařízení                       -                  2,4             2,4

3723         5169           velkoobjemový odpad – odvozy                           8,86           16,5            7,64

3744         6121           poldr „Zahrádka“- stavby                                      -               787,73     787,73

5512         5137           hasiči – smaltovaný ovál                                        -                  4,48         4,48

5512         5194           hasiči – věcný dar                                                   -                  0,12         0,12

5512         5222           hasiči – příspěvek na činnost                                  1,5              3,5           2

6171         5136           MS – knihy, tisk                                                      1                 1,32         1,32

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    celkem                                                                                                    859,75

                                                                                                                                                 ======

 

 

Příjmy v tis.Kč         -    rozpočet před úpravou        -         1 077,71

                                       úprava rozpočtu                  -         1 386

                                   --------------------------------------------------------

                                       po úpravě rozpočtu                        2 463,71

                                                                                           =========

 

Výdaje v tis. Kč        -    rozpočet před úpravou        -             953,57

                                       úprava rozpočtu                   -            859,75

                                    ---------------------------------------------------------

                                       po úpravě rozpočtu                         1 813,32

                                                                                             ========