OZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 - ÚPRAVA ROZPOČTU K 31.5.2010 OBEC BIŘKOV

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2  -  ÚPRAVA ROZPOČTU K  31.5.2010

OBEC  BIŘKOV

 

Příjmy v tis. Kč

          položka                           obsah                                      rozpočet         rozpočet        rozdíl

                                                                                                 před úpr.          Po úpr.

ÚZ 98071    4111          volby – přijatá dotace                            -                   18,3              18,3

ÚZ 90877    4213          poldr – dotace ze SF                             72                  71,06             -0,94

ÚZ 15827    4216 ZP 553 poldr – dotace ERDF                    1209              1208,04             -0,96

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       celkem                                                                                              16,4

                                                                                                                                               =====

 

Výdaje v tis.Kč

           položka                           obsah                                     rozpočet          rozpočet         rozdíl

                                                                                                 před úpr.          Po úpr.      

2212 5171                      silnice – opravy a udržování               9,13              14,99               5,86

2310 5169                      voda – rozbory – studny                       -                     1,28              1,28

2310 5171                      kanalizace – oprava                               -                  17,64             17,64

3319 5139                      dětský den – materiál                            -                    4                    4

3319 5175                      dětský den – pohoštění                          -                    3                    3

3421 5169                      dětské hřiště – služby                            -                    0,5                 0,5

3421 5171                      dětské hhřiště – opravy a udržování   15                25                   10

3744 5021                      poldr – odměny – sečení                        -                  20                   20

3745 5169                      veř.zeleň – služby                                   -                  22,7                22,7

5512 5021                      hasiči – odměna – oprava hasičárny     -                  0,87                0,87

5512 5137                      hasiči – vrata                                          4,48            10                    5,52

5512 5139                      hasiči – materiál na opravu hasičárny  -                 0,68                0,68

6114 5021 ÚZ 98071    volby – odměny                                        -                 6,37                6,37

6114 5032 ÚZ 98071    volby – ZP  z odměn                                 -                 0,77               0,77

6114 5139 ÚZ 98071    volby – materiál                                        -                 8,86               8,86

6114 5171 ÚZ 98071    volby – oprava                                          -                 1,07               1,07

6114 5173 ÚZ 98071     volby – cestovné                                       -                 0,75               0,75

6114 5175 ÚZ 98071     volby – pohoštění                                     -                 0,48               0,48

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  celkem                                                                                                                 110,35

                                                                                                                                             =======

 

Příjmy v tis. Kč -  rozpočet před úpravou   -     2 463,71

                               úprava rozpočtu                          16,4

                               -------------------------------------------------

                               rozpočet po úpravě                2 480,11

                                                                              =======

Výdaje v tis. Kč   - rozpočet před úpravou  -     1 815,32

                                úprava rozpočtu                       110,35

                               -------------------------------------------------

                                rozpočet po úpravě                1 925,67

                                                                               =======