Rozpočtové opatření č. 3 - úprava rozpočtu k 30.6.2010 Obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 3  -  úprava rozpočtu  k  30.6.2010

 

Obec  Biřkov

 

Příjmy  v tis. Kč

     položka                                  obsah                                       rozpočet        rozpočet        rozdíl

                                                                                                    před úpr.         po úpr.

 

3319 2321                   neinv.dar na dětský den                             -                    5                   5

3639 3111                   prodej pozemků                                          -                    7,11              7,11

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   celkem                                                                                                   12,11

                                                                                                                                                =====

 

Výdaje v tis. Kč

 

3319 5169                  dětský den – vystoupení                                -                    5                  5

3744 6130                  poldr – odkup pozemků                              208               46,82        -161,18

5512 5021                  oprava has.zbrojnice -odměna                       0,87            1,02             0,15

6114 5021 ÚZ98071  volby – odměny                                               6,37            6,36            -0,01

6114 5171 ÚZ98071  volby – oprava tiskárny                                 1,07             1,08             0,01

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   celkem                                                                                                 -156,03

                                                                                                                                                ======

 

 

Příjmy v tis. Kč  -   rozpočet před úpravou        -     2 480,11   

                                 úprava rozpočtu                               12,11  

                               ------------------------------------------------------------

                                 rozpočet po úpravě                     2 492,22  

                                                                                     ===========

 

 

Výdaje v tis. Kč   -  rozpočet před úpravou      -       1 925,67  

                                 úprava rozpočtu                           -156,03  

                               ------------------------------------------------------------

                                 rozpočet po úpravě                    1 769,64   

                                                                                    ============

 

 

Schváleno starostkou obce dne  :   30.6.2010

 

Schváleno OZ dne  :

 

 

 

 

                                                                                                         …..................................

Vyvěšeno  :                                                                                           Petra Zechová

                                                                                                              starostka obce

Sejmuto    :