Rozpočtové opatření č. 4 k 31.7.2010

Rozpočtové opatření č.  4  k  31.7.2010

                                  ===============================

                                                     obec  Biřkov

                                                  ============

 

Příjmy v tis.Kč

       položka                                       obsah                                    rozpočet        rozpočet      rozdíl

                                                                                                         před úpr.        po úpr.

 

            1113                daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů            11                 15               4

            1121                daň z příjmu právnických osob                   225,4            300              74,6

            1211                DPH                                                                290               350              60

3419    2132                pronájem společ.místnosti                                2                  4                 2

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    celkem                                                                                                  140,6

                                                                                                                                                ======

 

 

Výdaje v tis. Kč

      položka                                         obsah                                    rozpočet       rozpočet       rozdíl

                                                                                                          před úpr.       po úpr.

 

2333    5169                 potok – vybagrování                                       -                64,8             64,8

3319    5169                 ost.kultura – služby                                         5                 6,3               1,3

3341    5169                 bezdrátový rozhlas – služby                            -                 1,92             1,92

3341    6122                 bezdrátový rozhlas – přístroj                          -             140,7           140,7

3421    5137                 dětské hřiště                                                    40            112,73           72,73

3744    5137                 poldr – cedule                                                   -                 4,56             4,56

3745    5169                 veř.zeleň – služby                                            22,7           29                  6,3

6112    5032                 OZ – ZP                                                            11,4           16,4               5

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      celkem                                                                                                 297,31

                                                                                                                                                 ======

 

Příjmy v tis. Kč   -    rozpočet před úpravou       -        2 492,22

                                   úprava rozpočtu                               140,6

                                  ------------------------------------------------------

                                   rozpočet po úpravě                       2 632,82

                                                                                         ========

 

Výdaje v tis. Kč   -   rozpočet před úpravou        -        1 769,64

                                  úprava rozpočtu                                297,31

                                 ---------------------------------------------------------

                                  rozpočet po úpravě                        2 066,95

                                                                                         ========

 

Schváleno starostkou obce dne  :

Schváleno OZ dne :                                                                               

                                                                                                                     ….....................................

Vyvěšeno  :                                                                                                       Petra  Zechová

Sejmuto    :                                                                                                       starostka obce