Rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu k 30.9.2010 Obec Biřkov

Rozpočtové opatření č. 5   -  úprava rozpočtu  k  30.9.2010

 

Obec  Biřkov

 

Příjmy v tis Kč

        položka                                    obsah                                      rozpočet      rozpočet     rozdíl

                                                                                                        před úpr.       po úpr.

             1112         daň z příj.fyz.osob z samost.výd.čin.                   20               30             10

             1211         DPH                                                                      350             450           100

             1337         poplatek za likvidaci komun.odpadu                  48,50          48,26        -0,24

             1341         poplatek ze psů                                                        2                 1,83        -0,16

                           --------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                                       109,60

                                                                                                                                                ======

 

Výdaje v tis. Kč

        položka                                        obsah                                     rozpočet      rozpočet     rozdíl

                                                                                                           před úpr.       po úpr.

2212    5169         silnice – služby                                                           -                  3,51         3,51

2212    5171         silnice – opravy                                                       14,99            49,05       34,06

3113    5321         ZŠ – neinv.příspěvek na žáky                                50                 76,15       26,15

3119    5321         MŠ – neinv.příspěvek na žáky                               14                 22,12       14,02

3119    6341         MŠ – invest.příspěvek                                              -                  11,97        11,97

3314    5021         knihovna – odměna                                                   2,4               4,25          1,85

3419    6121         parket u spol.místnosti – obložení                           -                224          224

3421    5137         dětské hřiště – hrací prvky                                   112,73          115,85          3,12

3744    5021         poldr – odměny                                                        20                 25               5

3745    5021         veř.zeleň – odměny                                                  20                 30              10

6171    5137         MS – zabezpečovací zařízení                                    -                  20              20

6171    5171         MS – ost.služby                                                        10                 17,74           7,74

                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                              celkem                                                                                                          361,42

                                                                                                                                                   =====

 

Příjmy v tis. Kč – rozpočet před úpravou   -    2 632,82

                               úprava rozpočtu                      109,60

                              ------------------------------------------------

                               rozpočet po úpravě              2 742,42

                                                                            ========

 

Výdaje v tis. Kč  -  rozpočet před úpravou  -    2 066,95

                                úprava rozpočtu                     361,42

                              -------------------------------------------------

                                rozpočet po úpravě             2 428,37

                                                                            =======

 

Schváleno OZ  dne  :  

 

                                                                                                                …..................................

Vyvěšeno  :                                                                                                  Petra Zechová

Sejmuto    :                                                                                                  starostka obce