Veřejné zasedání


Dne 16.12. 2010 od 19:00 hodin se koná v sociálním zařízení věřejné zasedání.

Program:

1) - kontrola z usnesení zasedání

2)  - volba návrhové komise

3) - rozpočtový výhled na r. 2011 - 2013

4)- návrh rozpočtu na r. 2011

5) - rozpočtové opatření č. 7/2010

6) - zprávy předsedy výboru.